Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de leveringsvoorwaarden van Vorspaget Home BV.

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Heb je vragen over één van deze bepalingen, dan kun je contact opnemen met ons via [email protected].

Vorspaget Home is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door Vorspaget Home worden aangepast.

Vorspaget Home B.V.
Lucas Gasselstraat 2
Ingang Gabriël Metsulaan
5613 LB Eindhoven
Nederland

T +31 (0) 40 294 02 72
F +31 (0) 40 294 05 44
[email protected]

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30u en op afspraak. Op zaterdag zijn we geopend van 11:00 tot 17:00 (Alleen in de maanden oktober, november en december).

BTW nr: NL8179.61.562.B01

KvK: 17206173

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vorspaget Home. Tenzij Vorspaget Home zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. De orderbevestiging is tevens de factuur.

1.3. Artikelen dienen binnen een termijn van max. 4 dagen betaald te zijn. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de bestelling van het artikel ongedaan gemaakt.

1.4. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.5. Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en - capaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet worden uitgesloten. Hieraan kun je geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het artikel te ruilen. Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering (zie artikel 6).

 

Artikel 2. Betaling

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en zijn inclusief BTW.

2.2 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Voor online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

2.3 Betalen kan door middel van Ideal, PayPal of vooruitbetaling. Wanneer de betaling door ons is ontvangen, verzenden wij de bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om de bestelde artikel(en) binnen 3 werkdagen aan te bieden bij Post NL.

2.4 Bij vooruitbetaling dient het bedrag uit de bevestigingsmail overgemaakt te worden op rekeningnummer IBAN NL74 INGB 0657 2358 65 t.n.v. Vorspaget Home Eindhoven onder vermelding van het ordernummer uit deze mail.

 

Artikel 3. Verzendkosten

3.1. Bij leveringen binnen Nederland, bij een bestelling onder de € 50,- bedragen de verzenkosten € 5,-

3.2. Bij leveringen binnen Nederland, bij een bestelling boven de € 50,- zijn de verzenkosten gratis.

3.3. Bij leveringen buiten Nederland, maar binnen Europa bedragen de verzendkosten € 12,99 voor pakketten tot 2 kg. Is het pakket zwaarder dan doen wij u uiteraard vooraf per e-mail een volledige prijsopgave.

3.4. Bij leveringen buiten Nederland, maar binnen Europa, bij een bestelling boven de € 100,- zijn de verzendkosten gratis.

3.5. Het is ook mogelijk om de bestelling, mits betaald, in de winkel op te halen. De eventuele verzendkosten worden dan in de winkel verrekend.

 

Artikel 4. Annulering

4.1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. Deze annulering kan per e-mail of telefonisch worden doorgegeven. Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd. Bij bestellingen die betaald zijn via PayPal worden de eventuele administratiekosten van PayPal doorberekend.

4.2. De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

4.3. Indien een koper niet binnen 24 uur de bestelling annuleert, zie onder 4.1., is de koper betalingsplichtig. De verkoper is gerechtigd administratiekosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 24 uur geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

4.4. Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:

1. €1,00 bij het annuleren van een artikel uit een bestelling.

2. €1,50 bij het annuleren van een gehele bestelling.

 

Artikel 5. Levering

5.1. Wij streven ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Vorspaget Home is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijg je hiervan een e-mail bericht.

5.2. Een bestelling zal in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

5.3. Indien een bestelling bestaat uit meerdere producten is Vorspaget Home gerechtigd deze te leveren in gedeelten. Hiervoor brengt Vorspaget Home geen extra verzendkosten in rekening.

5.4. Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

5.5. De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene voorwaarden voor Goederenvervoer) van TNT, welke na te lezen zijn op www.tntpost.nl.

5.6. Alle in onze winkel vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5.7. Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een door u besteld product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 6. Retourneren

6.1. Indien je een product uit de webshop om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heb je het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan Vorspaget Home te retourneren. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail of telefonisch melding van gemaakt heeft aan Vorspaget Home. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor jouw rekening. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Wij verzoeken je vriendelijk niet diverse artikelen te bestellen om deze thuis uit te proberen. Wij geven je graag telefonisch advies 040 - 2940272 of per e-mail [email protected].

6.2. Wij geven geen garantie op afgeprijsde artikelen.

6.3. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. Vorspaget Home gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Dit kan ook door de bestellde producten retour af te leveren in onze winkel te Eindhoven. Bij persoonlijke aflevering van de producten ontvangt je een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Vorspaget Home nimmer geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Retourzendingen moeten worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Vorspaget Home, de medewerkers en de producten van Vorspaget Home voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Vorspaget Home is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 7.2 Vorspaget Home aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Vorspaget Home. 

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Vorspaget Home ten opzichte van de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Vorspaget Home verschuldigd is.  

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer met Vorspaget Home dan wel tussen Vorspaget Home en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Vorspaget Home, is Vorspaget Home niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vorspaget Home.

7.5 Vorspaget Home is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.vorspagethome.nl, en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.